Twin City

  • #Identita #Grafický dizajn #Editoriálny dizajn #Informačný systém #Webdizajn a programovanie
  • 2014 - 2016

Twin City bol v mnohých ohľadoch prelomový projekt, ktorý pozitívne zmenil zanedbanú štvrť Bratislavy. Pri tovrbe loga sme vycházdali z rastra tehlovej fasády. Pre tento účel sme komplexu Twin City skonštruovali vlastné modulárne písmo. Vzniklo tak jedinečné, minimalistické a predovšetkým nadčasové logo. Pre prvú etapu projektu (budovy A B C) sme vytvorili identitu, brožúru a webstánku. V Twin City Tower sme v spolupráci s architektmi navrhli informačný systém – od garáží až po najvyššie poschodie.

Twin City

Logo + Identita

Twin City Twin City
Twin City
Twin City
Twin City Twin City
Twin City

Informačný systém

Twin City
Twin City Twin City
Twin City Twin City
Twin City Twin City
Twin City Twin City
Twin City Twin City

Grafický dizajn

Twin City
Twin City

Fotografia

Twin City Twin City
next project
next
Ročné správy