NFŠ 2021

Národný futbalový štadión

  • #grafickydizajn #wayfinding #fotografia
  • 2020-21

Pre Naródný futbalový štadión sme v úzkej spolupráci s architektmi pripravili komplexný informačný a navigačný systém, ktorého úlohou je zabezpečiť aby každý návštevník hladko našiel to, čo práve hľadá. Svoje miesto, stánok s párkom, či WC po dvoch kofolách…
Naša najväčšia výzva? Vyprázdniť 22-tisícový štadión do piatich minút.

NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021 NFŠ 2021
next project
next
The Fresh Company