Výsledky sčítania

Pre Štatistický úrad SR sme pripravili navigáciu a dizajn webu scitanie.sk, ktorý prezentuje výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Cieľom bolo umožniť logické a intuitívne vyhľadávanie jednotlivých informácií. Web výsledkov sčítania sme robili trochu aj pre seba. Tešíme sa na pripravované rozšírené výsledky či časové rady. Určite ho budeme často navštevovať na overenie našich predpokladov na základe skutočných čísiel.

Pripravili sme dizajn pre
1 000 000
obyvateľov

UX/UI

Navrhli sme dizajn, ktorý je prívetivý pre širokú verejnosť a súčasne poskytuje potrebnú funkcionalitu aj pre odbornú verejnosť. Dôraz bol kladený na prístupnosť podľa W3C štandardov. Developerom na implementáciu sme odovzdali detailne spracované prototypy a dizajnové prvky.

Scitanie 2021

Infografika

Verejnosti už dobre poznateľná identita SODB 2021 linkovej ilustrácie slúžila ako východisko pre ďalšiu evolúciu vizuálu použitím princípu izometrie. Ilustrácie našli svoje uplatnenie najmä v infografikách, kde podporila informáciu vizuálnou príťažlivosťou, ktorú si zaslúži.

Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného stavu na Slovensku k 1. 1. 2021
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.
Enter